Vil du bli helsefagarbeidar?

Er du over 19 år og kunne tenke deg fagbrev som helsefagarbeidar? Høyanger vgs. tilbyr modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) i helsearbeidarfaget, der opplæringa for det meste foregår i bedrift.

Dette er ei heilt ny ordning med nye læreplanar som gjeld frå hausten 2024. Som vaksen vil du få individuell oppfølging for å kvalifisere deg i ulike modular fram til du er klar til fagprøve.

Ta kontakt med Høyanger vgs dersom du har spørsmål! Vi hjelper deg også med søknaden!

Kristin S. Råsberg (rektor): 415 30 760
Ingun Eikås (rådgjevar): 412 65 840

Informasjonsmøte for alle interesserte onsdag 12. juni kl. 17.00 i kantina på Høyanger vgs.