Trimpoeng i Høyanger kommune

Oppstart av ny trimpoengkonkurranse i Høyanger kommune 2024

Kva er Trimpoeng Høyanger kommune?
Frå 1. mai og fram til 1. oktober kan du samle trimpoeng med oss.

Dette er eit enkelt turkonkurranse-­konsept, der du går til ulike turmål i kommunen, og sjekkar inn på turmålet med appen på mobilen.

Slik blir du med på Trimpoeng:
1. Last ned Trimpoeng-appen. (Fungerer både på iPhone og Android telefon)
2. Registrer deg.
3. Logg inn og velg konkurransen Trimpoeng Høyanger.
No får du oversikt over alle turmåla i kartet.
4. Du kan delta aleine eller registrere eit lag med inntil 5 personar.
Om du deltek på eit lag, vil både laget og kvar einskild person sin
poengsum bli vist i resultatoversikta.

For medlemar i HK bil og unge under 18 år er tilbodet gratis. For andre kr 50,-

Treng du hjelp eller har spørsmål?

Ta kontakt med HKBil ved Einar Taule Øyehaug tlf: 977 17 927, epost: einar.taule.oyehaug@hoyanger.kommune.no eller Kine Lægreid på tlf. 451 42 074, epost: kine.larsen.laegreid@hoyanger.kommune.no.

For meir utfyllande informasjon sjå Høyanger kommune sine heimesider, www.hoyanger.kommune.no