Tell Media er eit mediehus i Høyanger beståande av lokalavisa Ytre Sogn og design- og kommunikasjonsbyrået Finurlig. Vi er ein liten og ambisiøs aktør som leverer informasjon, opplevingar og tenester til lesarar, lyttarar, sjåarar og kundar.

Vi er Tell Media.
Kontakt oss gjerne.

Stig Hovlandsdal Øvreås

Dagleg leiar

977 71 113

stig@finurlig.no

Marianne Taule

Avdelingsleiar Ytre Sogn

950 74 289

marianne.taule@ytresogn.no

Anne Lene Hansen

Journalist Ytre Sogn

957 03 833

anne-lene@ytresogn.no

Kay-Ole Aven Ullebø

Journalist Ytre Sogn

450 08 216

kay-ole@ytresogn.no

Solveig Larsen

Kontormedarbeidar Ytre Sogn

472 74 434

solveig@ytresogn.no