Kvinnene har tatt over rektor­stillingane i ytre Sogn

I dag er tre fjerdedelar av lærarane i landet kvinner, og fleire og fleire kvinner tek og over rektorstolane rundt om på grunn­skulane. I ytre Sogn er det i dag utelukkande kvinner i desse stillingane, og vi spør rektorane sjølv kvifor det har blitt slik, og om det har noko å sei?