Dei grøne hjelmane: – Utenkjeleg for 30 år sidan

For om lag eit år sidan dukka det opp grøne hjelmar på hovuda til nokre på aluminiumsverket i Høyanger. Grøn farge på hjelmen betyr at hovudet den sit på tilhøyrer eitt verneombod. I alt er det 20 grøne hjelmar på verket, og kvar einaste dag på kvart einaste skift jobbar dei for å gjere fabrikken endå litt sikrare.