Onsdag klokka 12 testar Sivilforsvaret varslingsanlegga sine

Onsdag 11. januar klokka 12.00 testar Sivilforsvaret signalet «viktig melding». Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndigheitene sine nettsider og i sosiale media.