Rungande vindkraft-nei frå 25 grunneigarar

I eit brev sendt til kommunestyra i Høyanger og Sunnfjord underskriven 25 grunneigarar med rettar i Snøheia, seier grunneigarane eit klårt og tydeleg nei til vindkraft i fjella mellom Høyanger og Sunnfjord.