– Har brukt etableringsåret til å finne forma vår

Leiar Per Andreas Øren i HINS hadde ikkje hatt noko imot eit litt travlare etableringsår for samskipnaden.