Mykje på tapeten for HNU i 2023

Under Høyanger Industri- og Næringssamskipnad (HINS) sitt medlemsmøte sist onsdag kom næringssjef Ingrid Heggø med ei løypemelding frå Høyanger Næringsutvikling (HNU).