Skuffande besøkstal for Musea i Sogn og Fjordane

Det vart ein vekst i talet besøkande for Musea i Sogn og Fjordane i 2022, men musea sjølv er ikkje heilt nøgde med auken.