Har 3600 medlemmar i Vestland – startar Motvind Vest

Vestland er det fylket med flest medlemmer i organisasjonen mot vindkraft, Motvind Norge, med 3600 medlemmer. No startar dei Motvind Vest.