– Må ta grep for å gjere Høyanger meir attraktivt

Høyanger kommune har eit paradoks. For å gjere bustadmarknaden i tettstaden meir attraktivt må leigeprisane opp.