Sortland meiner det blir vanskelig ta i vindkraftsaka om lovforslaget blir gjeldande

Forslaget til eit nytt lovverk knytt til konsesjon på vindkraft ligg no ute på høring, og ordførar i Høyanger meiner det som ligg i bordet no ikkje er godt nok.