Regjeringa varslar no mindre nedtrekk – men tapet i 2022 må Høyanger ta på eiga kappe

I går kom meldinga frå regjeringa om at nedtrekka i rammetilskotet til kraftkommunane ikkje blir så høgt som dei først varsla.