– Kommunen leiger ikkje inn folk for moro skuld

Slik kommenterte Ragnhild Stav, fylkesstyremedlem og 4. kandidat på Vestland KrF si fylkestingsliste, at regjeringa midt i ei bemanningskrise i helse- og omsorg er mest opptekne av å stanse utleigebyrå for arbeidskraft.