Arbeidsgruppe skal styrke kampen mot vindkraft

Einar Rysjedal og Hildegunn Løland inviterte til eit ope drøftingsmøte den sjuande februar der personar som dei viste var engasjert i kampen mot vindkraft, og spesielt Snøheia og planane som er komen fram der.