Industrifokus på Høyanger Arbeidarparti sitt årsmøte

Kommunevalet nærmar seg, og Høyanger Arbeidarparti går inn i valåret med eit fokus på industri.