– Takk for festen, no går vi heim

– Det er uendeleg trist at vi ikkje klarte å bygge nok til å skape eit par arbeidsplassar i Skifjorden. Noko som igjen kunne skapt aktivitet, ein møteplass og litt tylefakter. Det var nemleg det store målet, skriv Skifjorden Bryggeri på Facebook-sida.