– Garanterer at ein stor del frå kraftverket blir teke ut av marknadsprisinga og blir allokert til Høyanger

Når Hydro og Eviny la fram planane sine for kommunestyret i Høyanger førre torsdag, var det også opna for spørsmål frå salen.