Realiserer draumen om eiga bedrift

Med lang og brei kompetanse frå pleie- og omsorgssektoren, ønskjer dei tre Hyllestad-kvinnene Liv Hilde Robinson, Målfrid Sognnes og Sissel Bringeland å sørge for betre tilgang på rett kompetanse i helsesektoren.