Tommel opp til «ny» butikk

Superlativane sat laust da Joker Kyrkjebø inviterte bygda til nyopningsfest torsdag.