Arbeider med frivilligpolitisk plattform for Høyanger kommune

2022 var frivilligheita sitt år og som eit resultat av møter mellom kommunen og dei
ulike frivillige laga og organisasjonane i 2022, jobbar no kommunen med å forme ein frivilligpolitisk plattform.