– Fullt mogleg å gjere lovleg, ei kreativ løysing

Vigleik Mikal Aas i Arbeidstilsynet seier at ikkje berre er måten Hyllestad vil løyse taxi-tilbodet i kommunen på fullt mogleg å gjere lovleg, han applauderer også den kreative løysinga.