Samlar alle gode krefter for å realisere dagsturhytta på Søreide

Responsen har vore overveldande positiv etter at prosjektet knytt til oppføring av ei dagsturhytte på Søreide vart kjent i vinter. No gjenstår det berre nokre få dagar før eigenkapitalen må vere på plass.