Det heiter ikkje: eg – no lenger. På internett heiter det jeg.

Post Content