Kreative taxi­løysingar, kommune­økonomi og vindkraft

Kay-Ole og Stig snakkar om den kreative løysinga på taximangelen i Hyllestad kommune, nye dårlege nyhende for kommuneøkonomien til Høyanger, og status for prosjektet Snøheia vindkraftpark.