Innhaldsrikt jubileumsår for Kyrkjebø Kvinne- og Familielag

Måndag 13. februar hadde Kyrkjebø Kvinne- og Familielag årsmøte på Malena Kafé i Vadheim. Eit stabilt medlemstal på 10 tyder på at den harde kjerne held det gåande.