Ragnhild Rørvik har levd 100 år med god helse

8. mars 1923 tok omreisande jordmor Bertha Dalen imot ei ny lita jente på garden Sundsvoll på Oppheim i Voss kommune. Onsdag 8. mars 2023 fyller Ragnhild Rørvik 100 år.