Tilrår etablering av ein frisklivs­sentral

Administrasjonen i Høyanger tilrår at det blir oppretta ein frisklivssentral i kommunen, noko eit samrøystes utval for helse og omsorg stilte seg bak under sitt utvalsmøte torsdag.