Fire lag frå Høyang og to finalar i sluttspelet i futsal KM

Frå Høyanger var det dei fire laga J13, G16, J19 og G19 som tok seg vidare til sluttspelet i KM 2023 etter kvalifiseringa i februar. Sjølv om fleire av laga måtte låne yngre spelarar såg ikkje det ut til påverke laga i noko negativ retning, kanskje heller tvert imot.