Vil redusere talet på kommunale bustadar

Høyanger kommune er ein dominerande aktør på den lokale bustadmarkanden, særleg i kommunesenteret. No ser dei på tiltak for å gje eigedomsmark­naden i Høyanger ein oppsving.