Millionar til prosjekt for nye store grøne industri – arbeidsplassar i regionen

Kommunane Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Høyanger og Sunnfjord går saman om eit kartleggings- og analysearbeid for å avdekke moglegheiter og barrierar, og for å framstå som ein samla og attraktiv aktør for nye større grøne industrietableringar.