Synneva Strandos har i 100 år greidd seg gjennom mange påkjenningar

Synneva sitt liv har ikkje vore av det stillesittande slaget. Store utfordringar i kvardagen har ho stått i og alltid like rakrygga. Sidan 25. november i fjor har ho budd på Kyrkjebø sjukeheim kor ho trivst godt.