Slutt på ordninga med faste bestillingar på «MS Tansøy»

«MS Tansøy» legg ned ordninga med faste bestillingar da den viste seg å ikkje fungere som intendert.