Løbø Rekneskap og Økonomi

Ditt lokale rekneskapskontor

• Aut. rekneskapsføring • Årsoppgjer
• Konsulenttenester

482 80 274 | oddhild.lobo@lobo-rekneskap.no | 6996 Vadheim